Dit academische proefschrift richt zich op de vraag op welke momenten en op welke wijze er in het Nederlandse strafproces tegemoetgekomen kan worden aan de kwetsbaarheid van de psychisch gestoorde verdachte. Er wordt bekeken of de Nederlandse regelgeving en de praktische uitvoering daarvan consistent en adequaat zijn in het licht van Europese standaarden. Hierdoor wordt er inzicht verkregen op welke manier er gedurende het strafproces wordt omgegaan met de verdachte die lijdt aan een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens, of de wettelijke regelingen voldoende waarborgen bieden om de kwetsbaarheid van deze verdachte te compenseren en op welke wijze en op welk moment de kwetsbaarheid van deze verdachte gecompenseerd wordt. Dit leidt tot verschillende aanbevelingen en het voorstel voor één nieuw artikel dat ziet op de vervolging en berechting van procesonbekwame verdachten.

Additional Metadata
Keywords Kwetsbare verdachte, psychisch gestoorde verdachte, strafprocesrecht
Promotor H.J.C. van Marle (Hjalmar) , P.A.M. Mevis (Paul) , M.J.F. van der Wolf (Michiel)
Publisher Wolf Legal Publishers, Nijmegen (http://www.wolfpublishers.nl)
ISBN 978-94-6240-513-4
Persistent URL hdl.handle.net/1765/104821
Citation
Gremmen, E.M. (2018, March 15). De kwetsbare psychisch gestoorde verdachte in het strafproces : Regelgeving, praktijk en Europese standaarden. Wolf Legal Publishers, Nijmegen (http://www.wolfpublishers.nl). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/104821