Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/104917
Journal Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR)
Citation
Nuytinck, A.J.M. (2018). De nieuwe draagplichtregel van art. 1:100 lid 2 BW is te eng. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2018/7184, 209–210. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/104917