Veel beschouwingen over de politiek in het algemeen en de vermeende kloof tussen de burger en de politiek in het bijzonder richten zich op ‘de ontevreden burger’. Ontevredenheid wordt daarbij op verschillende manieren ingevuld, variërend van zich niet vertegenwoordigd of gehoord voelen tot wantrouwen in instituties als de politiek en de rechtspraak, en steun aan populistische partijen. Maar wie zijn die ontevreden burgers, en waarom zijn zij zo ontevreden?

hdl.handle.net/1765/104972
Erasmus University College (EUC)

Kemmers, R., van der Waal, J., & de Koster, W. (2018). Burgers op afstand? Naar een beter begrip van ontevreden burgers. In De Lange, S. L. & J. Zuure (red.) #WOEST: De kracht van verontwaardiging. Amsterdam: Raad voor het Openbaar Bestuur / Amsterdam University Press, 2018 (pp. 72–87). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/104972