Cerebrale microbloedingen gaan gepaard met een groter risico op het optreden van een intracerebrale bloeding.
Bij signalering van microbloedingen is het belangrijk te kijken naar mogelijke onderliggende afwijkingen, zoals cerebrale amyloïdangiopathie en andere factoren die het bloedingsrisico verhogen, vooral hypertensie.
Er is nog geen gerandomiseerd onderzoek gedaan naar hemorragische complicaties en herseninfarcten bij patiënten met microbloedingen die vitamine K-antagonisten gebruiken. Daardoor is het niet duidelijk of de beoogde preventie van herseninfarcten wel opweegt tegen het verhoogde bloedingsrisico bij gebruik van vitamine K-antagonisten door deze patiënten.
In de afweging of een oudere patiënt wel of geen anticoagulantia moet krijgen, moet ook rekening gehouden worden met comorbiditeit, polyfarmacie, het valrisico en de waarschijnlijkheid dat de patiënt goed op vitamine K-antagonisten ingesteld kan worden.
Als bij patiënten met cerebrale microbloedingen het risico op een intracerebrale bloeding verhoogd is en anticoagulantia toch geïndiceerd zijn, hebben direct werkende orale anticoagulantia (DOAC’s) mogelijk de voorkeur boven vitamine K-antagonisten.

hdl.handle.net/1765/105032
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Verhaar, B.J.H. (Barbara J.H.), Vernooij, M., Biessels, G. J., & Muller, M. (2018). Risico’s van vitamine K-antagonisten bij cerebrale microbloedingen. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 162(9). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/105032


Additional Files
available online