De toegankelijkheid van de huisartsenzorg in Nederland komt in het gedrang. De grote werkdruk en lastig te vervullen vacatures voor huisartsen zijn twee belangrijke factoren die de toegankelijkheid van de zorg in gevaar brengen.
De Nederlandse huisarts dreigt te bezwijken onder de werkbelasting. Een drastische verkleining van de huisartsenpraktijk is hoognodig, niet mondjesmaat, maar substantieel met 15-20%.

Additional Metadata
Persistent URL dx.doi.org/10.1007/s12445-018-0056-9, hdl.handle.net/1765/105049
Journal Huisarts en Wetenschap
Citation
van der Horst, H.E, Bindels, P.J.E, Assendelft, P, Berger, M.Y, Muris, J, Numans, M.E, … de Wit, N.J. (2018). Hoogste tijd voor minder patiënten per huisarts. Huisarts en Wetenschap, 61(3), 30–31. doi:10.1007/s12445-018-0056-9