De toegankelijkheid van de huisartsenzorg in Nederland komt in het gedrang. De grote werkdruk en lastig te vervullen vacatures voor huisartsen zijn twee belangrijke factoren die de toegankelijkheid van de zorg in gevaar brengen.
De Nederlandse huisarts dreigt te bezwijken onder de werkbelasting. Een drastische verkleining van de huisartsenpraktijk is hoognodig, niet mondjesmaat, maar substantieel met 15-20%.

doi.org/10.1007/s12445-018-0056-9, hdl.handle.net/1765/105049
Huisarts en Wetenschap
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

van der Horst, H., Bindels, P., Assendelft, P., Berger, M., Muris, J., Numans, M., … de Wit, N. (2018). Hoogste tijd voor minder patiënten per huisarts. Huisarts en Wetenschap, 61(3), 30–31. doi:10.1007/s12445-018-0056-9