Op 1 januari 2012 werd een eigen bijdrage ingevoerd voor de geneeskundige ggz. Na veel protesten werd die na een jaar weer afgeschaft. Uit ons onderzoek naar de effecten van die eigen bijdrage, in juli jl. gepubliceerd in JAMA Psychiatry, blijkt dat de zorgen van weleer terecht waren. De stijging van het aantal behandelingen in de jaren vóór 2012 sloeg bij invoering van de eigen bijdrage om naar een daling, die het sterkst was bij de laagste inkomensgroep. Ook was er een duidelijke verschuiving van electieve, planbare zorg naar acute zorg. Wij pleiten dan ook voor een stevige bezinning op eigen betalingen.

hdl.handle.net/1765/105103
De Psychiater (Dutch Edition)
Erasmus School of Economics

Beekman, A., Ravesteijn, B., Schachar, R., Janssen, R., & Jeurissen, P. (2017). Eigen bijdragen: non nocere. De Psychiater (Dutch Edition), 2017, 27–29. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/105103