Bevindingen:
Ondervraagde partijen concluderen in grote lijnen dat de situatie in 2017 zich kenmerkt door stagnatie in beleidsontwikkeling, stagnatie in technologische ontwikkeling, het uitblijven van een doorbraak in de beschikbaarheid van ontgassingcapaciteit en de economische haalbaarheid voor de korte termijn. Voor het (middel)langetermijnperspectief is sprake van voortgang, waarbij de provincies een cruciale rol hebben gespeeld. Daarbij is het van belang dat een concept CDNI-verdrag is opgesteld dat duidelijk doelen heeft geformuleerd en dat een Taskforce is opgericht door ministerie van I en W en provincies. Van de Taskforce wordt veel verwacht. Deze Taskforce moet naar onze mening aangevuld worden met een Taskforce die zich op het technologische domein richt.

hdl.handle.net/1765/105128

Geerlings, H., & Kuipers, B. (2018). Varend ontgassen door de binnenvaart. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/105128