Doel Onderzoeken wat de kans is op een levertransplantatie bij patiënten die hiervoor in Nederland op de wachtlijst staan.
Opzet Retrospectief cohortonderzoek.
Methode We verzamelden gegevens van alle patiënten die in Nederland op de wachtlijst voor levertransplantatie zijn geplaatst sinds de invoering van de MELD-score op 16 december 2006 tot en met 31 december 2013. De kans op transplantatie of overlijden werd met de competitieve-risicoanalyse berekend.
Resultaten Van de in totaal 851 patiënten hadden er 236 hepatocellulair carcinoom, 147 primaire scleroserende cholangitis, 142 postalcoholische leverziekte, 93 een metabole leverziekte, 78 een virale leverziekte en 155 hadden een andere indicatie voor levertransplantatie. De gemiddelde wachttijd tot transplantatie was 196 dagen. De kans om binnen 2 jaar getransplanteerd te zijn was 65% en het risico om te overlijden was 17%. Patiënten met een metabole leverziekte hadden de grootste kans om getransplanteerd te worden. Patiënten met een virale leverziekte hadden de kleinste kans op een levertransplantatie en het hoogste risico op overlijden op de wachtlijst.
Conclusie De kans om in Nederland op tijd een levertransplantatie te ondergaan is 65% na een gemiddelde wachttijd van 6 maanden. Daar staat tegenover dat 1 op de 6 patiënten op de wachtlijst overlijdt; dit risico is het hoogst bij patiënten met een virale leverziekte.

hdl.handle.net/1765/105197
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Tieleman, M., van den Berg, A., van Hoek, B., Polak, W., Dubbeld, J., Porte, R., … Metselaar, H. (2018). 'Komt mijn nieuwe lever wel op tijd?'. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 162(10). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/105197