Zijn BV-constructies in de zorgsector in strijd met het verbod op winstuitkering en het bezoldigingsmaximum? Deze vraag kan ontkennend worden beantwoord. Of het in strijd is met de geest van de relevante wetten kan verschillend worden gedacht. De auteur doet voorstellen tot aanpassing van het wetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders en de Governancecode Zorg.

Additional Metadata
Persistent URL dx.doi.org/10.5553/MvO/245231352018004102006, hdl.handle.net/1765/105353
Journal Maandblad voor ondernemingsrecht
Citation
Klaassen, A.G.H. (2018). BV-constructies in de zorgsector: van schijn naar werkelijkheid. Maandblad voor ondernemingsrecht, 2018(2), 36–44. doi:10.5553/MvO/245231352018004102006