Ironie en humor liggen vaak dicht bij elkaar. Humor maakt de werkelijkheid transparant door aspecten daarvan op creatieve wijze in een ander daglicht te stellen, in ironie wordt de tegenstelling tussen schijn en werkelijkheid benadrukt door precies het tegengestelde uit te drukken van wat men bedoelt. De hiernaast afgedrukte tekening van Peter van Straaten heeft zowel ironische als humoristische aspecten in zich. Wie naar deze ‘cartoon’ kijkt, glimlacht niet alleen, maar wordt ook geconfronteerd met twee vragen. Is de accountant de bonafi de en onafh ankelijke controleur van jaarrekeningen en boeken waarbij de kwaliteit van zijn werkzaamheden én van zijn onafh ankelijkheid worden gegarandeerd door een systeem van ‘checks and balances’ dat door de beroepsvereniging in stand wordt gehouden? Of is de onafh ankelijkheid van de accountant langzamerhand zo zeer onder druk komen te staan dat hij eerder een zodanig loyaal adviseur van zijn opdrachtgever is geworden, dat hij bereid is de bij een wettelijk voorgeschreven controle normen erg fl exibel toe te passen of zelfs buiten toepassing te laten? Waar dit dilemma nog een glimlach rechtvaardigt en een ‘ach, het zijn maar accountants’, heeft zich de afgelopen jaren een aantal ontwikkelingen rond het beroep van de accountant voorgedaan die noch met de glimlach noch met het ‘ach’ kunnen worden afgedaan.

,
Doelder, Prof. Mr. H. de (promotor)
hdl.handle.net/1765/10545
Erasmus School of Law

de Graaff, H. J. (2007, October 5). De juridische positie van forensisch accountants in Nederland. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/10545