Op 22 november 2016 vond er in Antwerpen aan de Universiteit van Antwerpen een internationaal wetenschappelijk congres plaats over publiek-private samenwerking.
In haar rol als facilitator en kennisontwikkelaar nam het Kenniscentrum PPS van de Vlaamse overheid (Vlaams Kenniscentrum PPS) haar rol op om samen met de organiserende partners van het congres in de schoot van dit congres een conferentie op te zetten waar PPS-beoefenaars en wetenschappers met elkaar in dialoog konden gaan.
Deze dialoog kreeg verder vorm door een samenwerking tussen verschillende universiteiten, en door de ondersteuning van diverse overheden en bedrijven in Vlaanderen en Nederland. In die zin was het zelf ook een vorm van publiek-private samenwerking.

In deze publicatie blikken we terug op dit succesvolle seminarie en laten we u proeven van de talrijke interessante reflecties als stof tot nadenken. De organisatoren van het congres en de editors van deze publicatie hopen dat de teksten het debat over PPS kunnen voeden, en dat het werk een bijdrage kan leveren tot een verdere professionalisering en tot innovaties in de PPS-praktijk en het onderzoek van morgen.

hdl.handle.net/1765/105729
DBFM(O)contracten in de publieke infrastrcutuur in Nederland en Belgie : de toekomst van praktijk en onderzoek
Universiteit Antwerpen

Koppenjan, J.F.M, Klijn, E-H, Warsen, R, Verhoest, K, & Hueskes, M. (2016). DBFM(O)contracten in de publieke infrastrcutuur in Nederland en Belgie. Presented at the DBFM(O)contracten in de publieke infrastrcutuur in Nederland en Belgie : de toekomst van praktijk en onderzoek. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/105729