Doel
Vaststellen of het aantal radicale prostatectomieën (RP) per ziekenhuis (het ziekenhuisvolume) verband houdt met de kans op incontinentie na RP.

Opzet
Retrospectief onderzoek op basis van declaratiegegevens van zorgverzekeraars.

Methode
Voor iedere patiënt met RP werd onderzocht wat zijn kans op incontinentie was, gedefinieerd als het declareren van 1 of meer incontinentiepads per dag. Hierbij werd gecorrigeerd voor patiëntkenmerken (‘case-mix’-variabelen) die beschikbaar waren uit de declaratiedata: leeftijd, wel of geen lymfeklierdissectie en radiotherapie. Het tumorstadium en de techniek van RP konden daarom niet als casemixvariabele worden meegenomen. De voorspelde aantallen incontinente patiënten per ziekenhuis werden berekend door de individuele kansen op te tellen. Daarna werd per ziekenhuis gekeken in hoeverre de verwachte incidentie van incontinentie afweek van het werkelijk gemeten incontinentiepercentage van dat ziekenhuis. Tot slot werden ziekenhuizen ingedeeld naar aantallen patiënten die een RP hadden ondergaan. Wij onderzochten in welke groep ziekenhuizen patiënten een significant lagere incontinentiescore hadden dan verwacht op basis van de beschikbare casemixvariabelen.

Resultaten
Er werden 1590 patiënten geïncludeerd. Voor 26,0% van deze patiënten werden gemiddeld 1 of meer incontinentiepads per dag gedeclareerd. Er was statistisch significant verband tussen het aantal verrichte RP’en per ziekenhuis en de declaratie van incontinentiemateriaal. De kans op incontinentie was statistisch significant kleiner in ziekenhuizen die meer dan 100 patiënten per jaar opereerden dan in ziekenhuizen met minder dan 100 RP’en per jaar.

Conclusie
De kans op incontinentie na RP neemt af naarmate deze operatie in een ziekenhuis vaker wordt verricht. De onderzochte casemixvariabelen hadden hier slechts een beperkte invloed op.

hdl.handle.net/1765/105867
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Schepens, M.H.J. (Maike), Des Plantes, C.M.P.Z. (Cathelijne Ziedses), Somford, D., Van Erkelens, J.A. (Judith), Cremers, R., De Vries, S. (Sytske), … Van Limbeek, J. (2018). Hoe vaak incontinentie na radicale prostatectomie?. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 162(15). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/105867