De auteur doet onderzoek naar de bezoldiging van bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen op grond van een historische, economische, sociaal psychologische, theoretische, institutionele en vennootschapsrechtelijke analyse. Onderzocht is de ontwikkeling van (de hoogte en structuur van) bestuurdersbeloningen vanaf de scheiding van eigendom en zeggenschap (begin 20e eeuw) tot het heden, de schaduwzijde van prestatiebeloning en het bepalen van de hoogte van de beloning, en de rol die het vennootschapsrecht speelt en in de toekomst zou kunnen spelen om de gesignaleerde problemen op te lossen. De vier vennootschapsrechtelijke thema's zijn: (i) de openbaarmaking van bestuurdersbeloningen, (ii) de vaststellen van de bezoldiging van bestuurders (de beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheid), (iii) het aanpassen en terugvorderen van beloningen en (iv) de rol van de rechter bij de bezoldiging van bestuurders.

, , , , , , , , , , , ,
M.J. Kroeze (Maarten) , L. Timmerman (Vino)
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/105953
Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht
Erasmus School of Law

Lokin, M. (2018, April 13). De bezoldiging van bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen (No. 113). Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/105953