Shipbreaking is de ontmanteling van afgedankte schepen voor hergebruik van onderdelen en terugwinning van grondstoffen. De meerderheid van de schepen wordt met rudimentaire methodes afgebroken op Zuidoost-Aziatische stranden. Dit schaadt de gezondheid van de arbeiders en verontreinigt het milieu. Deze casestudy bestudeert shipbreaking als milieucriminaliteitsfenomeen en gebruikt de geïntegreerde state-corporate crimetheorie als analysekader. We focussen op Duitsland en Griekenland als herkomstlanden en Bangladesh als land van bestemming. Onze resultaten tonen aan dat een complex criminogeen samenspel van economische en politieke actoren op nationaal en internationaal niveau de shipbreakingsector maakt tot wat deze vandaag is. Shipbreaking is de ontmanteling van afgedankte schepen voor hergebruik van onderdelen en terugwinning van grondstoffen. De meerderheid van de schepen wordt met rudimentaire methodes afgebroken op Zuidoost-Aziatische stranden. Dit schaadt de gezondheid van de arbeiders en verontreinigt het milieu. Deze casestudy bestudeert shipbreaking als milieucriminaliteitsfenomeen en gebruikt de geïntegreerde state-corporate crimetheorie als analysekader. We focussen op Duitsland en Griekenland als herkomstlanden en Bangladesh als land van bestemming. Onze resultaten tonen aan dat een complex criminogeen samenspel van economische en politieke actoren op nationaal en internationaal niveau de shipbreakingsector maakt tot wat deze vandaag is.