Docenten zijn trots op hun beroep en zijn dagelijks met hun passie bezig. Aan de andere kant laat een recent onderzoek van de Algemene Onderwijsbond zien dat een ruime meerderheid van de docenten wel eens aan stoppen denkt vanwege de hoge werkdruk, laag salaris en flexibele contracten. Maakt het beroep docent wel gelukkig?

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/106012
Journal Van Twaalf tot Achttien: Vakblad voor voortgezet onderwijs
Citation
Burger, M.J, & Veenhoven, R. (2017). Geluk onder docenten. Van Twaalf tot Achttien: Vakblad voor voortgezet onderwijs, 27(10), 14–15. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/106012