Deze bijdrage beschrijft de nieuwe meld- en vergunningsplicht en gaat in op de vraag in hoeverre aanpassing van de statuten van zorginstelling is vereist en geeft voorstellen tot verbetering van de Wtza.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/106015
Journal Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR)
Citation
Klaassen, A.G.H. (2018). Statutaire inrichting van zorginstellingen en het wetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2018(7192), 361–369. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/106015