Er komt veel op gemeenten af. Dit vraagt om een nieuwe invulling van het lokale beleid, waarbij de focus ligt op mensen en niet op regelingen. We moeten investeren in participeren. Het gaat daarbij niet alleen om klanten met een uitkering. Investeren in participeren is ook investeren in de arbeidsmarkt, in samenwerking, en in werkgevers. Dat is een lastige klus waar de juiste kennis en instrumenten voor nodig zijn. Je moet verstand hebben van al die verschillende terreinen om dit te realiseren. Er is al veel bruikbare kennis ontwikkeld. Vaak blijven inzichten echter nog impliciet. Het KWI heeft daarom de bruikbare inzichten uit onderzoek expliciet gemaakt. KWI bracht deze kennis op verschillende relevante thema’s voor de uitvoering van werk & inkomen, systematisch bij elkaar. Je kunt het beschouwen als de stand van zaken van de wetenschappelijke kennis, vertaald in bruikbare handvatten. Laat je inspireren door de kennis die er is!

Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI)
hdl.handle.net/1765/106036
Erasmus University Rotterdam

Koning, P., Paantjens, M., Vaal, C., & van der Veen, R. (2013, May 15). Investeren in Participeren : kennis voor de uitvoering van werk en inkomen. Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/106036