Net als vele andere inspecties kreeg de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) in de afgelopen jaren te maken met teruglopende middelen en de roep om zich beter te verantwoorden over de gehanteerde werkwijzen en resultaten. ISZW heeft getracht om aan deze verwachtingen tegemoet te komen door doelgerichter te werken – door middel van het delegeren van toezichtsverantwoordelijkheden en de aanscherping van sanctionering en handhaving – en door verantwoording af te leggen met behulp van risico-gestuurd toezicht. Delegeren In dit onderzoek staat de vraag centraal hoe inspecteurs die toezien op de naleving van de wet- en regelgeving rond arbeidsomstandigheden omgaan met de beleidsstrategie waarbij risico-gestuurd toezicht wordt gecombineerd met het delegeren van verantwoordelijkheden naar ondertoezichtgestelden en de aanscherping van handhaving en sanctionering. Komt de wijze waarop zij hun taken uitvoeren overeen met de strategie en het beleid van hun organisatie? Op basis van een analyse van het handhavingsbeleid, interviews met inspecteurs en observaties van inspecties is in kaart gebracht hoe ISZW invulling heeft gegeven aan het nieuwe beleid, welke veranderingen dit meebrengt voor het werk van inspecteurs en hoe zij in de praktijk met deze veranderingen omgaan. Innovaties Het onderzoek laat zien dat de wijze waarop inspecteurs in de praktijk toezicht houden, afwijkt van de uitgangspunten die aan het formele beleid ten grondslag liggen. Dit boek is daarmee bestemd voor toezichthouders, beleidsmakers en onderzoekers die willen weten hoe innovaties in het toezicht in de praktijk uitpakken.

Boom Uitgevers, Den Haag
hdl.handle.net/1765/106041
Handhaving en Gedrag
Erasmus School of Law

van Wingerde, K., Mascini, P., & Barth, J.-W. (2018). De praktijk van toezicht in een neoliberaal tijdperk. Handhaving en Gedrag. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/106041