Drie centrale doelen van sociaal economische beleid zijn volgens de SER:
1) een evenwichtige economische groei, passend binnen het streven naar duurzame ontwikkeling,
2) een zo groot mogelijke arbeidsparticipatie en
3) een redelijke inkomensverdeling.
Geluk komt in dit rijtje niet voor. Wat zou er veranderen als geluk voorop komt te staan? Blijven de huidige drie doelen dan even relevant? Dienen zich dan andere doelen aan?