Het onderzoek naar de werking van de instituties voor regulering van dearbeidsmarkt en voor economische bescherming en herverdeling, wordt alenige decennia gedomineerd door de vraag hoe deze instituties reagerenop een situatie waarin permanent sprake is van een tekort aan middelenen externe druk tot aanpassing. Het zijn vooral de gevolgen van processenvan economische en daarmee samenhangende politieke globalisering diedeze permanente veranderingsdruk lijken te veroorzaken. Economische enpolitieke globalisering verhogen de mate van interdependentie tussen na-tionale staten en economieën en veroorzaken daardoor volgens velen eenonvermijdelijkerace to the bottomdie tot liberalisering van de institutiesvan de verzorgingsstaat en de arbeidsmarkt leidt en die processen vaneconomische herverdeling frustreert en ongelijkheden vergroot.