In hun essay in het februarinummer van dit tijdschrift beschreven Van Os en Delespaul (2018) kwaliteitsfactoren van de ggz op populatieniveau en kwantitatieve parameters voor kwaliteitsinformatie om de populatie over de tijd te volgen.
Dit lijken mij goede aanvullingen op de individuele uitkomstmetingen bij patiënten. Hun stelling om individuele uitkomstmetingen over boord te gooien omdat iedere professional goed werk levert, deel ik niet. [...]

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/106327
Journal Tijdschrift voor Psychiatrie
Citation
Mulder, C.L. (2018). Reactie op: Een valide beleidskader voor de ggz: van benchmark- ROM aan de achterkant naar regionale regie en cocreatie aan de voorkant (i). Tijdschrift voor Psychiatrie, 60(4), 286–287. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/106327