ACHTERGROND De Wet zorg en dwang is gericht op de zorg voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap. Mensen met chronisch alcoholisme en een verhoogd risico op het syndroom van Korsakov lijken een doelgroep waarop de wet van toepassing kan zijn.
DOEL Onderzoeken van de toepasbaarheid van de Wet zorg en dwang op de nog thuiswonende groep mensen met een chronische alcoholverslaving.
METHODE Op basis van literatuur, huidige en toekomstige wetgeving beschrijven wat de mogelijkheden zijn voor onvrijwillige thuiszorg aan mensen met een chronische alcoholverslaving.
RESULTATEN Het lijkt mogelijk de Wet zorg en dwang van toepassing te verklaren op mensen met een chronische alcoholverslaving.
CONCLUSIE Het van toepassing verklaren van de Wet zorg en dwang op mensen met een chronische alcoholverslaving maakt het mogelijk onvrijwillige thuiszorg te bieden in de vorm van het verplicht geven van thiamine. Dit verkleint de kans op het ontstaan van het syndroom van Korsakov. Nader onderzoek is noodzakelijk om de praktische mogelijkheden van het aanbieden van onvrijwillige zorg verder te verkennen.

, , , , , , , , ,
hdl.handle.net/1765/106331
Tijdschrift voor Psychiatrie
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

van den Hooff, S. (2018). Voorkómen van het syndroom van Korsakov door aanbieden onvrijwillige zorg?. Tijdschrift voor Psychiatrie (Vol. 60, pp. 250–257). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/106331