Dit artikel is een voorpublicatie van het boek “Burgers als Beleidsadviseurs” dat zomer 2006 verschijnt bij de uitgeverij van het Instituut voor Publiek en Politiek. Het boek behandelt acht projecten van interactieve beleidsvorming bij drie departementen (VROM, LNV en V&W) en trekt lessen uit deze analyse voor de beleidspraktijk. De schrijvers van dit boek introduceren in deze voorpublicatie alvast hun eerste bevindingen.