Additional Metadata
Keywords Retrospectieve cohortstudie.
Persistent URL hdl.handle.net/1765/106460
Journal Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Citation
Hofman, R, Veldhuijzen, I.K, van der Lei, J, & Richardus, J.H. (2018). Follow-up diagnosis, follow-up and referral of patients with hepatitis B and C Vervolgdiagnostiek, Follow-up en verwijzing van patiënten met hepatitis B en C. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 162(17). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/106460