Het doel van dit onderzoek luidt:
- Het conceptualiseren van behoorlijk bestuur als een levende en lerende bestuurspraktijk die verder gaat dan alleen maar een set van principes die verwoord zijn in een governance code.
- Het beschrijven van praktijken van duurzaam behoorlijk bestuur op het niveau van gedrag en cultuur in onderwijsinstellingen waar corrigerende mechanismen aantoonbaar hebben gewerkt;
- het analyseren van de condities waaronder deze mechanismen werken; en
- het formuleren van uitgangspunten voor de versterking van het corrigerende vermogen

hdl.handle.net/1765/106570
Department of Public Administration

Bekkers, V.J.J.M, Steijn, A.J, de Kool, D, Siep, P.A, Jansen, M.E, & Straathof, A.J.M. (2015). Behoorlijk Bestuur van Onderwijsinstellingen. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/106570