Het doel van dit onderzoek luidt:
- Het conceptualiseren van behoorlijk bestuur als een levende en lerende bestuurspraktijk die verder gaat dan alleen maar een set van principes die verwoord zijn in een governance code.
- Het beschrijven van praktijken van duurzaam behoorlijk bestuur op het niveau van gedrag en cultuur in onderwijsinstellingen waar corrigerende mechanismen aantoonbaar hebben gewerkt;
- het analyseren van de condities waaronder deze mechanismen werken; en
- het formuleren van uitgangspunten voor de versterking van het corrigerende vermogen

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/106570
Note Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de directie Kennis van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Citation
Bekkers, V.J.J.M, Steijn, A.J, de Kool, D, Siep, P.A, Jansen, M.E, & Straathof, A.J.M. (2015). Behoorlijk Bestuur van Onderwijsinstellingen. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/106570