Voor het verkrijgen en behouden van de ANBI-status staan in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) en artikel 1a tot en met 1e Uitvoeringsregeling AWR (UAWR) diverse formele en een aantal materiële vereisten. Aan beide soorten vereisten moet de ANBI voldoen, waarbij de notaris vooral een rol heeft bij de formele vereisten. Dat gaat echter niet altijd goed.