Het boek Bijzondere arbeidsverhoudingen analyseert de verschillende a-typische arbeidsverhoudingen en stelt de vraag centraal in hoeverre de van 7.10 BW afwijkende rechtsbescherming gerechtvaardigd is en harmonisatie op de verschillende deelterreinen wenselijk/mogelijk is. In de "inleiding" wordt een analyse van de 16 verschillende bijzondere arbeidsverhoudingen gegeven en getracht enkele lijnen/ontwikkelingen te duiden.

hdl.handle.net/1765/106659
Labour Law

Houweling, R., & van der Voet, G. (2017). Inleiding. In Arbeidsrechtelijke themata - Bijzondere arbeidsverhoudingen. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/106659