Het boek Bijzondere arbeidsverhoudingen analyseert de verschillende a-typische arbeidsverhoudingen en stelt de vraag centraal in hoeverre de van 7.10 BW afwijkende rechtsbescherming gerechtvaardigd is en harmonisatie op de verschillende deelterreinen wenselijk/mogelijk is. In dit hoofdstuk wordt de rechtspositie van de de zzp'er geanalyseerd aan de hand van empirische, statistisch data en literatuur/rechtspraakstudies. De auteur bepleit een herziening van het arbeidsrecht om de kloof tussen zzp en werknemer te dichten.

hdl.handle.net/1765/106663
Labour Law

Houweling, R. (2017). De zelfstandige zonder personeel. In Arbeidsrechtelijke themata - Bijzondere arbeidsverhoudingen. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/106663