De Europese Commissie verwelkomt het formele groene licht van de EU-lidstaten voor nieuwe regels om de belastinggeschillen beter op te lossen. De beslissing van de ministers van Financiën van de EU op de ECOFIN-bijeenkomst in Luxemburg zal ervoor zorgen dat bedrijven en burgers de geschillen die verband houden met de interpretatie van belastingverdragen sneller en effectiever kunnen oplossen. De nieuwe regels zullen ook betrekking hebben op zaken gerelateerd aan dubbele belasting – een belangrijk obstakel voor bedrijven, waardoor onzekerheid, onnodige kosten en cashflow-problemen ontstaan. Dubbele belasting betreft gevallen waarin twee of meer landen het recht hebben om hetzelfde inkomen of dezelfde winst van een bedrijf of persoon te belasten. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als gevolg van een mismatch in nationale regels of verschillende interpretaties van een bilateraal belastingverdrag met betrekking tot transferprijsregelingen.

hdl.handle.net/1765/106667
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Tax Law

de Wilde, M. (2017). 2017/3017 , EC verwelkomt nieuwe regels om fiscale geschillen op te lossen. EC verwelkomt nieuwe regels om fiscale geschillen op te lossen, 3017(Afleveringsnummer. 49). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/106667