De Eerste Kamer, de Tweede Kamer en het kabinet hebben zich kritisch getoond over het ‘Corporate Tax Reform Package’ van de Europese Commissie van 25 oktober 2016. De bezwaren betreffen met name de subsidiariteit en proportionaliteit van de commissievoorstellen voor een CCTB en een CCCTB en het commissievoorstel voor een richtlijn inzake hybride mismatches met derdelanden (ATAD II). Bij het voorstel voor een geschilbeslechtingsrichtlijn bestaan geen subsidiariteitsbezwaren. In het kader van de zogenoemde ‘gele-kaartprocedure’ heeft de Eerste Kamer op 20 december 2016 negatieve subsidiariteitsoordelen gegeven over zowel de voorstellen voor een CCTB en een CCCTB als het richtlijnvoorstel voor de aanpak van hybride mismatches in derdelandsituaties. Op 20 en 27 januari 2017 zijn vanuit de vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer aanvullendevragenbrieven over de commissievoorstellen aan de minister van Financiën gestuurd. Ook de Tweede Kamer heeft negatief geoordeeld over de subsidiariteit van de maatregelen. Op 20 december 2016 maakte de Tweede Kamer zijn negatieve subsidiariteitsoordelen kenbaar inzake de CCTB en de CCCTB. Over het CCCTB-voorstel nam de Tweede Kamer op 1 december 2016 al een motie van gelijke strekking aan. De voorzitters van de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Raad en de Nederlandse regering zijn per brief in kennis gesteld over de subsidiariteitsbezwaren van de Eerste Kamer (21 december 2016) en de Tweede Kamer (23 december 2016). Op 22 december 2016 heeft de Tweede Kamer zich met een geringe meerderheid negatief uitgesproken over de subsidiariteit van het richtlijnvoorstel over hybride mismatches met derdelanden. Binnen Raadsverband heeft de minister van Financiën zich sterk gemaakt voor uitstel van de implementatiedatum van deze richtlijn voor Nederland.

hdl.handle.net/1765/106678
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Tax Law

de Wilde, M. (2017). 2017, Parlementaire ontwikkelingen rondom pakket EU-voorstellen inzake vennootschapsbelasting. Parlementaire ontwikkelingen rondom pakket EU-voorstellen inzake vennootschapsbelasting, 361(Afleveringsnummer. 6). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/106678