In het arbeidsrecht gelden van oudsher twee uitlegnormen: de puur objectieve uitlegnorm voor cao’s, waar de niet-kenbare subjectieve partijbedoeling geen rol speelt, en de subjectief/objectieve Haviltex-norm voor alle andere rechtshandelingen. Naar aanleiding van het Condor-arrest, waar de Hoge Raad oordeelde dat in bijzondere omstandigheden ook bij de uitleg conform de cao-norm de subjectieve partijbedoeling een rol kan spelen, worden in deze bijdrage uitlegnormen die nu in het arbeidsrecht gelden geanalyseerd en wordt ingegaan op de consequenties van het Condor-arrest voor de arbeidsrechtpraktijk.

hdl.handle.net/1765/106679
Tijdschrift voor Arbeidsrechtpraktijk
Civil Law - Sectie Burgerlijk Recht

Schelhaas, H. (2017). Tussen de cao-norm en de Haviltex-formule: uitleg in het arbeidsrecht. Tijdschrift voor Arbeidsrechtpraktijk, 2017(6), 10–18. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/106679