Op 7 juni 2017 heeft minister Dijsselbloem van Financin namens Nederland de Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting ondertekend, in Parijs en samen met bijna 70 andere landen wereldwijd (Trb. 2017, nr. 86). Met dit verdrag, dat ook wel wordt aangeduid als het multilaterale instrument (MLI) of Anti-BEPS verdrag, wordt beoogd de verdragsgerelateerde aspecten van het G20/OESO BEPS-project (Actiepunten 2 mismatches, 6 verdragsmisbruik, 7 vaste inrichtingsdefinitie en 14 geschilbeslechting) op efficinte en flexibele wijze in zoveel mogelijk belastingverdragen ineens te implementeren (Actiepunt 15). Voor inwerkingtreding is ratificatie van tenminste vijf landen nodig. Voordat MLI-bepalingen in het Nederlandse belastingverdragennetwerk kunnen doorwerken, dient het MLI in betrokken onderlinge verdragsrelatie(s) van toepassing te zijn en dienen de door Nederland en betrokken verdragspartner(s) uitgebrachte keuzes (reservations en notifications) in dit verband, de zogenoemde MLI-posities, bovendien onderling te corresponderen (matchen). De OESO houdt, als depositaris, een publiek beschikbaar overzicht bij van de aangesloten landen en hun MLI-posities (oe.cd/mli). Op de website van de OESO is ook de MLI-positie van Nederland terug te vinden. Het MLI-verdrag is met commentaar opgenomen in NDFR, Deel internationaal en EU-belastingrecht, onderdeel OESO Multilateraal anti-BEPS-verdrag.

hdl.handle.net/1765/106686
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Tax Law

de Wilde, M. (2017). 2017, Nederland ondertekent het MLI-verdrag. Nederland ondertekent het MLI-verdrag, 1866(Afleveringsnummer 30). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/106686