Op 21 februari 2017 hebben de ministers van Financiën van de EU-lidstaten tijdens een vergadering van de Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin) politieke overeenstemming bereikt over het richtlijnvoorstel van de Europese Commissie van 25 oktober 2016 tot wijziging van de Anti-ontgaansrichtlijn van 12 juli 2016 (‘Anti-Tax Avoidance Directive’, ‘ATAD’) inzake hybride mismatches met derde landen (‘ATAD 2’). Met deze wijzigingsrichtlijn worden de antimismatchmaatregelen in de Anti-ontgaansrichtlijn aangevuld en uitgebreid. De overeengekomen maatregelen richten zich nu op hybride mismatches in zowel intra-EU- als derdelandsituaties. Om tegemoet te komen aan wensen van het Verenigd Koninkrijk, die Nederland niet lijken te raken, is de reikwijdte van de richtlijn voor beurshandelaren en de banksector ingeperkt. De wijzigingsrichtlijn dient uiterlijk per 31 december 2019 in nationale wetgeving te worden omgezet. Met implementatie van de maatregelen inzake ‘reverse hybrids’ mag langer worden gewacht. Deze dienen uiterlijk per jaareinde 2021 te zijn geïmplementeerd. De richtlijn zal worden aangenomen nadat het Europees Parlement hierover in het kader van de raadgevingsprocedure zijn mening heeft kunnen geven. De plenaire behandeling van de richtlijn in het Europees Parlement staat genoteerd voor 26 april 2017.

hdl.handle.net/1765/106700
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Tax Law

de Wilde, M. (2017). 2017, Politieke overeenstemming ECOFIN over wijzigingsrichtlijn Anti-ontgaansrichtlijn (ATAD 2) inzake hybride mismatches. Politieke overeenstemming ECOFIN over wijzigingsrichtlijn Anti-ontgaansrichtlijn (ATAD 2) inzake hybride mismatches, 639(Afleveringsnummer 10). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/106700