Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/106715
Journal Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen
Citation
Mevis, P.A.M. (2016). {NJ 2017, S 14/06090} Verjaringstermijn belaging als voortdurend delict. Verjaringstermijn belaging als voortdurend delict, 52. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/106715