Een interessante zaak, niet alleen voor de btw. Het gaat hier om de algemene vraag naar de bevoegdheid van het HvJ om zich inhoudelijk te buigen over de uitlegging van nationale wet-/regelgeving in een feitenstel dat buiten de geografische reikwijdte van het Unierecht valt. Dit, in de situatie waar de betreffende EU-lidstaat ervoor gekozen heeft deze wet-/regelgeving ook buiten de werkingssfeer van het Unierecht toepassing te laten vinden. Kort gezegd acht het HvJ zich in zulke gevallen bevoegd vanwege het belang van eenvormige interpretatie, mits de nationale wet-/regelgeving zich daar min of meer onverkort aan het Unierecht conformeert. In de onderhavige zaak was dit volgens het HvJ niet het geval en achtte het zich daarom onbevoegd inhoudelijk op de kwestie in te gaan.

hdl.handle.net/1765/106723
NLFiscaal
Tax Law

de Wilde, M. (2017). NLF 2017/2674, C-303/16 ( HvJ onbevoegd om vraag over btw-kwestie in Martinique te beantwoorden). HvJ onbevoegd om vraag over btw-kwestie in Martinique te beantwoorden, 2674, 1–8. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/106723