Op 27 januari 2017 heeft de staatssecretaris van Financiën de evaluaties van de giftenaftrek en de praktijk rondom ANBI’s en SBBI’s zonder kabinetsreactie naar de Tweede Kamer gestuurd. Het ministerie van Financiën koerst al sinds 2010 aan op afschaffing van de giftenaftrek. Deze evaluaties zullen dat niet anders maken, al lijkt het rapport van Dialogic het afschaffen van de giftenaftrek af te raden. Dit artikel besteedt aandacht aan deze evaluatierapporten en hun voorgeschiedenis en onderzoekt of de technische en handhavingsproblemen van de Belastingdienst niet op een meer proportionele wijze kunnen worden opgelost dan door afschaffing van de giftenaftrek en andere ANBI-faciliteiten. Hierbij bespreekt de auteur praktijkervaringen in andere landen met een vooringevulde aangifte en giftenaftrek. De Nederlandse Belastingdienst kan de buitenlandse voorbeelden gebruiken om zijn handhavingsproblemen op te lossen.

hdl.handle.net/1765/106735
Weekblad voor Fiscaal Recht
Erasmus School of Law

Hemels, S. (2017). Evaluatie ANBI en giftenaftrek: handhaving verbeteren reëel alternatief voor afschaffing. Weekblad voor Fiscaal Recht, 146(43), 256–267. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/106735