Oratie van Frans-Willem Korsten voor de leerstoel “Literatuur en samenleving” aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen,18 oktober 2007. Sinds het ontstaan van het moderne productie-kapitalisme in de negentiende eeuw bekritiseren schrijvers (en kunstenaars in het algemeen) dit systeem onophoudelijk. Zij vinden een kapitalisme dat werkt door “creative destruction” ongetwijfeld creatief, maar achten de ongekende vernietiging en vervreemding, het fetisjisme, de eenvormigheid, of de bedreiging van de menselijke leefwereld onacceptabel. Opvallend genoeg is ruim anderhalve eeuw van artistiek en intellectueel protest vrijwel vruchteloos gebleken. Korsten zoekt een verklaring voor die vruchteloosheid en vraagt zich af of er niet een structurele overeenkomst bestaat tussen het poëtische en het kapitalisme.

, ,
Stichting Letteren en Samenleving, Rotterdam
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/10675
Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC)

Korsten, F.-W. (2007, October 18). Alles inclusief! Het poëtische en het kapitalisme. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/10675