De rechtspositie van werknemers in het bijzonder onderwijs is sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) ingrijpend gewijzigd. Waren zij voor de inwerkingtreding van de Wwz nog uitgezonderd van de preventieve ontslagtoets, sinds 1 juli 2015 geldt deze uitzondering niet meer. Daarmee is ook het juridisch speelveld voor de commissies van beroep, die sinds 1905 in het bijzonder onderwijs bestaan, veranderd. Met de Wwz lijkt het ontslagrecht voor werknemers in het bijzonder onderwijs genormaliseerd, maar op onderdelen is dat niet het geval. In dit artikel worden drie onderwerpen aan de orde gesteld: het ontslagrecht en ontslagcommissies, de commissies van beroep en de ketenregeling.

hdl.handle.net/1765/106751
ArbeidsRecht
Labour Law

van Vliet, E. (2017). Ontslag van werknemers in het bijzonder onderwijs en commissies van beroep anno 2017. ArbeidsRecht, 5(25). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/106751