De Nederlandse juridische faculteiten veranderen hun curriculum meestal onder druk van externe factoren, vanwege visitatierapporten, accreditatieprocedures of onderwijsinnovaties die ingegeven zijn door algemeen universiteitsbeleid. De vakken veranderen van semester of leerjaar waardoor ze beter op elkaar aansluiten, soms zijn er inhoudelijke redenen tot wijziging zoals een internationaal perspectief dat zich opdringt. Zelden komen opleidingen tegemoet aan interne curriculaire druk, want dat geeft spanningen in de personele verhoudingen. Leerstoelenbeleid is een heikel punt. Een enkele keer komt de noodzaak tot verandering of aanpassing van het curriculum voort uit zowel externe als interne ontwikkelingen. Juridische informatievaardigheden zijn tot nu toe in het curriculum onderbelicht gebleven. Ze vormen een onderdeel van de academische of juridische vaardigheden, en leiden daardoor een zelfstandig bestaan in de marge. De universitaire bibliotheken, die steeds beter ingespeeld raken op de Information Literacy, digitaliseren en globaliseren steeds sneller. Juridische opleidingen moeten daarom een inhaalslag maken en het juridische curriculum op dit punt nodig herzien.

,
hdl.handle.net/1765/10676
Ars Aequi: juridisch studentenblad
Informatica en Recht; Informatics and Law

Beljaars, B. (2007). Juridische informatievaardigheden implementeren: een curriculumuitdaging. Ars Aequi: juridisch studentenblad. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/10676