In deze beschouwing behandelt de auteur, als inleiding op de Dag voor de belastingrechtspraak, een aantal procesrechtelijke onderwerpen die naar zijn verwachting de komende jaren extra aandacht van de belastingrechters zullen vergen, en dus om overdenking vragen. Het betreft toegankelijkheid, digitalisering en de mate van formalisering van het fiscale proces.