Hoewel publiek-private samenwerking (PPS) op vele gebieden ingang vindt, blijkt een succesvolle realisatie verre van eenvoudig. Dat valt ongetwijfeld deels terug te voeren op gebrek aan ervaring met de juridische en financiële aspecten van dergelijke projecten. Maar het heeft zonder twijfel ook te maken met de lastige afwegingen waarvoor managers bij de realisatie komen te staan. Ze moeten aandacht hebben voor draagvlak, maar ook zorgen voor voldoende daadkracht. Ze moeten zorgen voor betrokkenheid van relevante partijen, maar ook het proces beheersbaar zien te houden. Ze moeten flexibel, maar ook vasthoudend zijn. In dit artikel doen we verslag van een onderzoek naar de wijze waarop managers met die lastige afwegingen omgaan. Onze belangrijkste conclusie luidt dat managers die in publiek-private samenwerking met dergelijke lastige afwegingen te maken krijgen, ze niet als dilemma’s ervaren, in de betekenis van onvermijdelijke maar ook eigenlijk onmogelijke keuzes. En wel omdat ze zich er ‘gewoon’ gaandeweg doorheen slaan.

hdl.handle.net/1765/10679
M & O: tijdschrift voor organisatiekunde en sociaal beleid
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

van Twist, M., Klijn, E.-H., Edelenbos, J., & Kort, M. (2006). De praktijk van publiek-private samenwerking. M & O: tijdschrift voor organisatiekunde en sociaal beleid, (6), 24–43. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/10679