hdl.handle.net/1765/106791
Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen
Tax Law

Monsma, J. (2017). 2017, nr. 17/02556, (Bestuursprocesrecht. Bezwaar per e-mail. Mogelijkheid daartoe is niet opengesteld. Een toch per e-mail ingediend bezwaarschrift kan
pas niet-ontvankelijk worden gesteld nadat indiener de mogelijkheid heeft gehad van verzuimherstel .. Bestuursprocesrecht. Bezwaar per e-mail. Mogelijkheid daartoe is niet opengesteld. Bezwaarschrift kan pas niet-ontvankelijk worden verklaard nadat indiener de mogelijkheid heeft gehad van verzuimherstel, 418. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/106791