In 2003 hebben wij met enkele andere onderzoekers het Stimuleringsprogramma Burger en Milieubeleid van het Nederlandse Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) geëvalueerd met behulp van een lerende evaluatieaanpak (zie Edelenbos, e.a., 2003). Dit programma moest het milieubeleid meer van, voor en door de burger maken. We hebben dit onderzoek ‘anders dan anders’ aangepakt, met name om een grotere doorwerking van de studie te bewerkstelligen. Daarom hebben we gaandeweg een ‘lerende evaluatie’ vormgegeven, die gericht was op daadwerkelijke gedragsverandering en leermomenten voor het betrokken programmateam. Tegelijk was de evaluatie klassiek, in de zin dat de politiek-bestuurlijke top en de volksvertegenwoordiging moesten kunnen beoordelen of het programma voortgezet moest worden.