De Europese Commissie heeft in 2014 een Expert Group geïnstalleerd met als doel om de fiscale problemen waarmee mobiele EU-burgers binnen de EU worden geconfronteerd te identificeren en om mogelijke oplossingsrichtingen voor deze problemen aan te dragen. De Expert Group heeft in 2015 twee rapporten gepubliceerd waarin de geconstateerde belemmeringen voor EUburgers op het terrein van de directe belastingen in het algemeen en op het terrein van de erfbelasting worden besproken. Beide rapporten geven oplossingsrichtingen voor de geconstateerde belemmeringen. In deze bijdrage komen beide rapporten aan de orde.

hdl.handle.net/1765/106811
Maandblad Belastingbeschouwingen
Tax Law

Ros, E. (2017). Europees burgerschap en fiscaliteit. Twee rapporten over fiscale obstakels voor mobiele EU-burgers binnen de EU: aanzet tot verdere actie?. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2017(12), 387–400. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/106811