Burgerparticipatie is het sterkst doorgedrongen in gemeenten, wijken en buurten. Vanuit een oude traditie van schikken en plooien en polderen worden burgers betrokken bij ontwikkeling, uitvoering en beheer. Momenteel wordt dit ook wel ‘buurtgericht beleid’ of ‘bewonerbetrokkenheid’ genoemd1. In politieke kringen is toenemende aandacht voor de verantwoordelijkheden van burgers in onze maatschappij. Politici zien graag dat bewoners, bedrijven en instellingen meer hun medeverantwoordelijkheid nemen voor de leefbaarheid en veiligheid in hun eigen buurt. ‘Meedoen’, staat er in het motto van het huidige regeerakkoord. Ook minister Pechtold noemt dit element in zijn speech bij het ontvangst nemen van het WRR-rapport ‘vertrouwen in de buurt’: “Bewoners en maatschappelijke ondernemers moet zich meer verantwoordelijk voelen voor de publieke zaak”. De bedoeling is om burgers en diverse organisaties in de buurt zelf te laten bepalen op welke wijze de impuls voor hun wijk wordt vormgegeven. Alleen op die manier kunnen burgers weer meer verantwoordelijkheid voor het wel en wee van hun buurt nemen.