In deze bijdrage wordt stilgestaan bij de vraag wat er van de strijd tegen BEPS uiteindelijk terechtkomt. Na eerst een uiteenzetting hoe het internationale belastingsysteem tot stand is gekomen en BEPS mogelijk heeft gemaakt, worden vervolgens de beleidsstrategieën van OESO en EU in hun strijd tegen BEPS besproken. Daarna worden de financiële verslagleggingsregels beschreven die de BEPS-drijfveer voor multinationals kunnen dempen. Tot slot wordt aandacht besteed aan de door de OESO en EU gekozen methoden tot implementatie en handhaving van de BEPS-afspraken.

hdl.handle.net/1765/106853
Maandblad Belastingbeschouwingen
Tax Law

de Graaf, A., & Visser, KJ. (2017). BEPS: het einde van belastingplanning?. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2017(4), 111–124. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/106853