Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/106883
Journal Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen
Citation
Schep, A.W. (2017). 2017, 2017/285, Geldigheid fiscale vaststellingsovereenkomst aan burgerlijke rechter voorgelegd. Het staat niet aan partijen ter vrije bepaling of de belastingrechter danwel de burgerlijke rechter van een geschil kennis zal nemen. Geldigheid fiscale vaststellingsovereenkomst aan burgerlijke rechter voorgelegd. Het staat niet aan partijen ter vrije bepaling of de belastingrechter danwel de burgerlijke rechter van een geschil kennis zal nemen.. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/106883