Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/106891
Journal Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen
Citation
Schep, A.W. (2017). 2017, (2017/431) Geen verhoogd legestarief mogelijk bij legalisering achteraf van illegaal bouwsel.Tarief vloeit voort uit handhavingstaak en is geen dienstverlening. Geen verhoogd legestarief mogelijk bij legalisering achteraf van illegaal bouwsel. Tarief vloeit voort uit handhavingstaak en is geen dienstverlening. Ontvankelijkheid beroepschrift bij onduidelijkheid over datum van verzending van uitspraak op bezwaar.. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/106891