In deze bijdrage wordt ingegaan op de in Onderdeel III van het MLI opgenomen antimisbruikbepalingen. Deze antimisbruikbepalingen vinden hun oorsprong in het OESO-rapport over BEPS actiepunt 6 betreffende het tegengaan van verdragsmisbruik. De Nederlandse staatssecretaris van Financiën heeft al aan de Tweede Kamer laten weten dat Nederland de intentie heeft vrijwel alle belastingverdragen onder het MLI te brengen en ook vrijwel alle antimisbruikbepalingen uit het MLI over te nemen. Aannemende dat andere landen dat ook doen, is Onderdeel III van het MLI daarmee van groot belang voor de Nederlandse belastingverdragen.

hdl.handle.net/1765/106907
Maandblad Belastingbeschouwingen
Tax Law

Kok, R. (2017). Het tegengaan van verdragsmisbruik onder het multilaterale instrument. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2017(4), 147–156. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/106907