Het politieke debat over de invoering van < actieve > < donorregistratie > lijkt zich toe te spitsen op de vraag naar de rechtvaardiging van de beperking van het grondrecht op lichamelijke integriteit. Die vraag miskent de kwestie. De Nederlandse staat is ook gehouden het grondrecht op toegang tot gezondheidszorg progressief te verwerkelijken. Dat het een sociaal grondrecht betreft, doet aan het gewicht van het te beschermen belang niets af. De eigenlijke kwestie betreft een botsing tussen gelijkwaardige grondrechten. Vooropgesteld dat < actieve > < donorregistratie > inderdaad tot meer transplantaties leidt, rechtvaardigt het sociale grondrecht op gezondheidszorg inperking van het recht op lichamelijke integriteit.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/106963
Journal Tijdschrift voor zorg en recht in de praktijk
Citation
Buijsen, M.A.J.M. (2017). Actieve donorregistratie & de rechten van de mens. Tijdschrift voor zorg en recht in de praktijk, 2017(1), 11–15. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/106963